Izberite možnosti, do katerih lahko dostopate z vrtenjem vrtljivega gumba za ukaze v meniju i ali med pritiskanjem kontrolnika, kateremu je bilo dodeljeno območje slike.

  • Označite možnosti in pritisnite J ali 2 , da izberete ( M ) ali prekličete izbiro ( U ). Načini, označeni s kljukico ( M ), so na voljo za izbiro z gumbi za ukaze.

  • Za dokončanje operacije pritisnite G

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video