Za prikaz snemanja izberite navidezni horizont. Izbrani navidezni horizont lahko prikažete tako, da označite ( M ) poleg D na seznamu za nastavitev po meri d18 [ Custom monitor shooting display ] ( d18: Custom Monitor Shooting Display ) ali d19 [ Custom viewfinder shooting display ] ( d19 : Custom monitor Shooting Display ) Iskalo za fotografiranje Zaslon ).

  • [ Tip A ]: Velik indikator, ki prikazuje nagib in nagib, zapolni zaslon.

  • [ Tip B ]: Indikator vrtenja se pojavi na dnu zaslona in indikator naklona na njegovem desnem robu.

  • Indikatorji so prikazani zeleno, ko je kamera poravnana.

Roll

Možnost

Kamera je zasukana v smeri urinega kazalca

Kamera se je vrtela v nasprotni smeri urinega kazalca

[ Tip A ]

[ Tip B ]

Višina tona

Možnost

Kamera nagnjena naprej

Kamera nagnjena nazaj

[ Tip A ]

[ Tip B ]

Prikaz virtualnega obzorja

Upoštevajte, da prikaz morda ne bo točen, če je fotoaparat nagnjen pod ostrim kotom naprej ali nazaj. Kamera ne bo prikazala navideznega obzorja ali kazalnikov naklona in zasuka, če jo držite pod kotom, pri katerem ni mogoče izmeriti nagiba.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video