Zaklenite nastavitve osvetlitve ali izbiro točke ostrenja.

Možnost

Opis

[ Zaklepanje hitrosti zaklopa ]

Izberite [ ON ], da zaklenete hitrost zaklopa na trenutno vrednost v načinu M.

  • Ko je vključeno zaklepanje hitrosti zaklopa, se na zaslonu za fotografiranje in nadzorni plošči prikažejo ikone O

[ Zaklepanje zaslonke ]

Izberite [ ON ], da zaklenete zaslonko na trenutno vrednost v načinih A in M.

  • Ko je vklopljeno zaklepanje zaslonke, se na zaslonu za fotografiranje in nadzorni plošči prikažejo ikone O

[ Zaklepanje točke izostritve ]

Izberite [ ON ], da zaklenete izbiro točke ostrenja na trenutno izbrani točki ostrenja.

  • Zaklepanje točke ostrenja ne velja, če je za način AF-area izbran [ Auto-area AF ].

  • Ko je izbran [ Subject-tracking AF ], bo točka ostrenja sledila gibanju motiva.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video