Izbira [ ON ] omogoča prilagoditve, ki se običajno izvedejo z držanjem gumba in vrtenjem gumba za ukaze, ki se izvedejo z vrtenjem gumba za ukaze, potem ko je gumb izpuščen. To se konča, ko ponovno pritisnete gumb, pritisnete sprožilec do polovice ali poteče časovnik stanja pripravljenosti.

  • [ Gumb za sprostitev za uporabo vrtljivega gumba ] velja za E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U in gumbe za način ostrenja.

  • [ Gumb za sprostitev za uporabo vrtljivega gumba ] velja tudi za kontrolnike, ki so jim bile dodeljene določene vloge z nastavitvijo po meri f2 [ Kontrole po meri (fotografiranje) ] ali g2 [ Kontrole po meri ].

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video