Razširite razpon hitrosti zaklopa, ki so na voljo v načinu M ; najpočasnejša razpoložljiva hitrost zaklopa, ko je izbrana možnost [ ON ], je 900 s (15 minut). Podaljšane hitrosti zaklopa lahko uporabite za slike nočnega neba in druge dolge osvetlitve.

  • Ko je izbran [ ON ], bo preostali čas trenutne osvetlitve prikazan na nadzorni plošči pri hitrostih zaklopa, nižjih od 30 s.

  • Pri hitrostih, nižjih od 1 s, se lahko hitrost zaklopa, ki jo prikaže fotoaparat, razlikuje od dejanskega časa osvetlitve. Dejanski časi osvetlitve pri hitrostih zaklopa 15 in 30 sekund so na primer 16 oziroma 32 sekund. Čas osvetlitve se bo ponovno ujemal z izbrano hitrostjo zaklopa pri hitrostih 60 sekund in počasneje.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video