Izberite, ali se osvetlitev zaklene, ko pritisnete gumb za sprostitev sprožilca.

Možnost

Opis

O

[ Vklop (pritisnite do polovice) ]

Če pritisnete sprožilec do polovice, zaklenete osvetlitev.

P

[ Vklopljeno (rafalni način) ]

Osvetlitev se zaklene samo, ko je gumb za sprostitev sprožilca pritisnjen do konca.

[ Izključeno ]

S pritiskom na sprožilec se osvetlitev ne zaklene.

A Nastavitve po meri: Natančna nastavitev fotoaparata

a: Osredotočite se

b: Merjenje/Osvetlitev

c: Časovniki/zaklepanje AE

d: Snemanje/prikaz

e: Kadriranje/Bliskavica

f: Kontrole

g: Video