Подесите подешавања смањења вибрација за видео режим. Изаберите [ Исто као подешавања фотографије ] да бисте користили опцију која је тренутно изабрана за фотографије ( Смањење вибрације ).