Изаберите слот у који ће се снимати видео записи када се уметну две меморијске картице.

  • Мени приказује расположиво време на свакој картици.

  • Снимање се аутоматски завршава када на тренутној картици нема времена.