Изберете слота, в който да се записват филмите, когато са поставени две карти с памет.

  • Менюто показва наличното време на всяка карта.

  • Записът приключва автоматично, когато не остане време на текущата карта.