Изберете Picture Control за филми. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Задаване на контрол на картината ).