Настройте следните настройки за ISO чувствителност за използване по време на заснемане.

Опция

Описание

[ Максимална чувствителност ]

  • Изберете горната граница за автоматично управление на ISO чувствителността от стойности между ISO 200 и Hi 5.

  • Избраната стойност служи като горна граница за ISO чувствителност в режими P , S и A и когато е избрано [ On ] за [ Автоматичен ISO контрол (режим M) ] в режим M .

[ Автоматичен ISO контрол (режим M) ]

  • [ Вкл .]: Активиране на автоматичен контрол на ISO чувствителността в режим M.

  • [ Off ]: Деактивирайте автоматичното управление на ISO чувствителността в режим M и вместо това използвайте стойността, избрана за [ ISO чувствителност (режим M) ].

  • Независимо от избраната опция, автоматичното управление на ISO чувствителността се използва в режими, различни от M .

[ ISO чувствителност (режим M) ]

Изберете ISO чувствителността за режим M от стойности между ISO 100 и Hi 5.

Автоматичен контрол на ISO чувствителността
  • „Шумът“ (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се увеличи при висока ISO чувствителност.

  • При висока ISO чувствителност фотоапаратът може да има затруднения с фокусирането.

  • Горното може да бъде предотвратено, като изберете по-ниска стойност за [ Настройки на ISO чувствителността ] > [ Максимална чувствителност ].