Намалете трептенето и лентите при снимане при флуоресцентно или живачно осветление по време на преглед на живо или запис на филм. [ Auto ], при който фотоапаратът избира честотата автоматично, се препоръчва в повечето ситуации. Ако [ Auto ] не успее да даде желаните резултати, изберете [ 50 Hz ] или [ 60 Hz ] според честотата на локалното захранване. Изберете [ 50 Hz ] за зони с 50 Hz захранване, [ 60 Hz ] за зони с 60 Hz захранване.

Намаляване на трептенето
  • Ако [ Auto ] не успее да даде желаните резултати и не сте сигурни за честотата на локалното захранване, тествайте и двете опции за 50 и 60 Hz и изберете този, който дава най-добри резултати.

  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати, ако обектът е много ярък. Ако случаят е такъв, опитайте да изберете по-малка бленда (по-голямо f-число).

  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати в режими, различни от M. Ако случаят е такъв, изберете режим M и изберете скорост на затвора, адаптирана към честотата на локалното захранване:

    • 50 Hz: 1 / 100 s, 1 / 50 s, 1 / 25 s

    • 60 Hz: 1 / 125 s, 1 / 60 s, 1 / 30 s