Изберете честотната характеристика на външните микрофони и вградения микрофон за филми.

Опция

Описание

S

[ Широка гама ]

Записвайте широк диапазон от честоти. Изберете за всичко - от музика до оживеното бръмчене на градска улица.

T

[ Вокален диапазон ]

Изберете за човешки гласове.