Изберете дали да записвате времеви кодове, даващи час, минута, секунда и номер на кадър за всеки кадър, когато записвате филми. Времевите кодове са налични само с филми, записани във формат MOV. Преди да използвате тази функция, изберете [ Часова зона и дата ] в менюто за настройка и се уверете, че часовникът на камерата е настроен на правилния час и дата.

Опция

Описание

[ Записване на времеви кодове ]

  • [ Вкл .]: Записване на времеви кодове. Времевият код се появява на монитора.

  • [ Включено (с HDMI изход) ]: Времевите кодове ще бъдат включени в кадрите, записани на външни рекордери, свързани към фотоапарата чрез HDMI кабел. Камерата поддържа мониторни рекордери от серията Atomos SHOGUN, NINJA и SUMO.

  • [ Off ]: Времевите кодове не се записват.

[ Метод на броене ]

  • [ Провеждане на запис ]: Времевите кодове се увеличават само докато записът е в ход.

  • [ Свободно изпълнение ]: Времевите кодове се увеличават непрекъснато. Времевите кодове продължават да се увеличават, докато камерата е изключена.

[ Произход на времевия код ]

  • [ Нулиране ]: Нулирайте времевия код на 00:00:00.00.

  • [ Въведете ръчно ]: Въведете ръчно час, минута, секунда и номер на кадъра.

  • [ Текущо време ]: Задайте времевия код на текущото време, отчетено от часовника на камерата.

[ Спускане на рамка ]

Изберете [ On ], за да компенсирате несъответствията между броя на кадрите и действителното време на запис при скорост на кадрите от 30 и 60 кадъра в секунда.

HDMI устройства

Избирането на [ Вкл. (с HDMI изход) ] за [ Запис на времеви кодове ] може да наруши извеждането на кадри към HDMI устройства.