Изберете префикса от три букви, използван за именуване на файловете с изображения, в които се съхраняват филмите; префиксът по подразбиране е „DSC“ ( Именуване на файлове ).