Изберете от [ Високо качество ] и [ Нормално ]. За повече информация вижте „Размер на кадъра/Частота на кадрите и качество на филма“ ( Размер на кадъра/Частота на кадрите и качество на филма ).