Изберете дали да активирате електронното намаляване на вибрациите по време на заснемане.

Опция

Описание

[ Включено ]

  • Активирайте електронното намаляване на вибрациите по време на заснемане.

  • Електронното намаляване на вибрациите не е налично при размери на рамката 3840 × 2160 или 1920 × 1080.

  • Имайте предвид, че когато [ On ] е избрано за електронно намаляване на вибрациите, зрителният ъгъл ще бъде намален, като леко се увеличи видимото фокусно разстояние.

  • Максималната чувствителност за запис на филми е фиксирана на ISO 102400.

[ Изключено ]

Електронното намаляване на вибрациите е деактивирано.