Изберете размера на кадъра на филма (в пиксели) и скоростта на кадрите. За повече информация вижте „Размер на кадъра/Частота на кадрите и качество на филма“ ( Размер на кадъра/Частота на кадрите и качество на филма ).