Juster status LED og koblingsmodusinnstillinger for valgfrie WR-R10 trådløse fjernkontroller. Du kan også velge en koblingsmodus for tilkobling til valgfrie radiostyrte blitsenheter som støtter avansert trådløs belysning.

WR-R10 trådløs fjernkontroll

Sørg for at fastvaren for WR-R10 er oppdatert til siste versjon (versjon 3.0 eller nyere). For informasjon om fastvareoppdateringer, se Nikons nettsted for ditt område.

LED-lampe

Aktiver eller deaktiver statuslampene på en WR-R10 trådløs fjernkontroll montert på kameraet. For mer informasjon, se dokumentasjonen som følger med den trådløse fjernkontrollen.

Koblingsmodus

Velg en koblingsmodus for WR-R10 trådløse fjernkontroller montert på andre kameraer eller radiostyrte blitsenheter som støtter avansert trådløs belysning. Pass på at samme modus er valgt for de andre enhetene.

Alternativ

Beskrivelse

[ Paring ]

Kameraet kobles kun til enheter som det tidligere har blitt paret med. Trykk på sammenkoblingsknappen på den trådløse fjernkontrollen WR-R10 som er koblet til kameraet for å pare den med andre enheter.

  • Siden kameraet ikke vil kommunisere med enheter som det ikke er paret med, kan dette alternativet brukes til å forhindre signalforstyrrelser fra andre enheter i nærheten.

  • Gitt at hver enhet må pares separat, anbefales imidlertid PIN-kode når du kobler til et stort antall enheter.

[ PIN ]

Kommunikasjon deles mellom alle enheter med samme firesifrede PIN-kode. Du kan angi hvilken som helst firesifret PIN-kode du ønsker.

  • Trykk på 4 eller 2 å utheve sifre og trykk på 1 eller 3 å endre. Trykk på J å angi og vise den valgte PIN-koden.

  • Dette alternativet er et godt valg for fotografering med et stort antall eksterne enheter.

  • Hvis det er flere kameraer tilstede som deler samme PIN-kode, vil blitsenhetene være under enekontroll av kameraet som kobles til først (LED-ene på WR-R10-enhetene som er koblet til de berørte kameraene, vil blinke).

  • Uansett hvilket alternativ som er valgt for [ Link mode ], vil signaler fra parede trådløse fjernkontroller alltid mottas av WR-R10. Brukere av den trådløse fjernkontrollen WR-1 må velge sammenkobling som WR-1-koblingsmodus.