Smuss eller støv som kommer inn i kameraet når linser byttes ut eller dekselet fjernes, kan feste seg til lavpassfilteret og påvirke bildene dine. Alternativet "ren bildesensor" vibrerer sensoren for å fjerne støv.

Alternativ

Beskrivelse

[ Rengjør nå ]

Utfør bildesensorrengjøring umiddelbart.

[ Rengjør ved oppstart/avslutning ]

  • [ Rengjør ved oppstart ]: Bildesensoren renses automatisk hver gang kameraet slås på.

  • [ Rengjør ved avslåing ]: Bildesensoren renses automatisk under avslåing hver gang kameraet slås av.

  • [ Rengjør ved oppstart og avslutning ]: Bildesensoren renses automatisk ved oppstart og avslutning.

  • [ Rengjøring av ]: Automatisk rengjøring av bildesensor av.