Pip på/av

Slå pipehøyttaleren på eller av.

 • Hvis [ ] er valgt for [ Pip på/av ], lyder det et pip når:

  • Selvutløseren er i drift

  • Utløseren trykkes ned en gang til under speilfotografering

  • Intervall-timerfotografering, time-lapse-filmopptak eller fokusskifte avsluttes

  • Kameraet fokuserer – merk at det ikke høres et pip når kameraet fokuserer hvis [ Release ] er valgt for egendefinert innstilling a2 [ AF‑S prioritetsvalg ], hvis AF‑C er valgt for autofokusmodus, eller hvis AF‑A er valgt og kameraet fokuserer med AF-C

  • Berøringsskjermen brukes

  • Utløserknappen trykkes ned med et skrivebeskyttet minnekort satt inn i kameraet

 • Velg [ Av (kun berøringskontroller) ] for å deaktivere lydsignalet under tastaturinntasting mens du aktiverer det for andre formål.

 • Merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, vil det ikke høres et pip når kameraet fokuserer under filmopptak eller i stille utløsermodus (modus Q og

  Qc
  ) eller når [ ] er valgt for [ Silent live view photography ].

Volum

Juster lydvolumet.

Tonehøyde

Velg tonehøyde for pipet fra [ Høy ] og [ Lav ].