Vis rulle- og pitchinformasjon basert på informasjon fra kameraets tiltsensor.

  • Hvis kameraet vippes verken til venstre eller høyre, vil rullereferanselinjen bli grønn. Hvis kameraet vippes verken forover eller bakover, vil prikken ( I ) i midten av skjermen bli grønn.

  • Hver divisjon tilsvarer 5°.

    Kameranivå

    Kamera vippet til venstre eller høyre

    Kamera vippet forover eller bakover

Vippe kameraet

Den virtuelle horisontvisningen er ikke nøyaktig når kameraet vippes i en skarp vinkel forover eller bakover. Hvis kameraet ikke er i stand til å måle tilt, vil ikke mengden tilt vises.