Oceń zdjęcia.

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

  • Przytrzymaj przycisk W ( Y ) i naciskaj 1 lub 3 aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d aby oznaczyć zdjęcie jako kandydata do późniejszego usunięcia.

  • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X ( T ).

  • Naciśnij J aby zapisać zmiany.