Wybierz folder do odtwarzania.

Opcja

Opis

(Nazwa folderu)

Zdjęcia we wszystkich folderach o wybranej nazwie będą widoczne podczas odtwarzania. Nazwy folderów można zmieniać, korzystając z opcji [ Folder przechowywania ] > [ Zmień nazwę ] w menu fotografowania.

[ Wszystkie ]

Zdjęcia we wszystkich folderach będą widoczne podczas odtwarzania.

[ Aktualny ]

Podczas odtwarzania widoczne będą tylko zdjęcia z bieżącego folderu.