Usuń wiele obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Menu odtwarzania” ( Menu odtwarzania ).

Opcja

Opis

Q

[ Wybrane ]

Usuń wybrane zdjęcia.

i

[ Wybierz datę ]

Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybrane dni.

R

[ Wszystkie ]

Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym w opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, możesz wybrać kartę, z której zdjęcia zostaną usunięte.