Justera inställningar för användning när kameran är ansluten till en enhet som tillhandahåller platsdata, nämligen en GPS-mottagare eller en smart enhet som kör SnapBridge-appen. För mer information om SnapBridge, se appens onlinehjälp.

Alternativ

Beskrivning

[ Standby timer ]

Om [ Aktivera ] väljs när en GPS-mottagare är ansluten, stängs exponeringsmätarna av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tidsperiod som anges med anpassad inställning c2 [ Standbytimer ]. Dräneringen på batteriet minskar.

[ Position ]

Visa platsdata som tillhandahålls av GPS-mottagaren eller smartenheten. Objekten som visas varierar med källan.

[ Ställ klockan från satellit ]

Välj [ Ja ] för att synkronisera kameraklockan med tiden som rapporteras av GPS-enheten.