Justera inställningar för användning när kameran är ansluten till en enhet som tillhandahåller platsdata, nämligen en GPS mottagare eller en smart enhet som kör SnapBridge -appen. För mer information om SnapBridge , se appens onlinehjälp.

Alternativ

Beskrivning

[ Standby timer ]

Om [ Aktivera ] väljs när en GPS mottagare är ansluten, stängs exponeringsmätarna av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tidsperiod som anges med anpassad inställning c2 [ Standbytimer ]. Batteriförbrukningen minskar.

[ Position ]

Visa platsdata som tillhandahålls av GPS mottagaren eller smartenheten. Objekten som visas varierar med källan.

[ Ställ klockan från satellit ]

Välj [ Ja ] för att synkronisera kameraklockan med tiden som rapporteras av GPS -enheten.