Lägg till upphovsrättsinformation till nya bilder när de tas. Upphovsrättsinformation kan ses på fliken NX Studio [ Info ].

Ange namnen på fotografen (max 36 tecken) och upphovsrättsinnehavaren (max 54 tecken). Markera [ Artist ] eller [ Copyright ] och tryck på 2 för att visa en textinmatningsdialogruta. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ) .

För att bifoga copyrightinformation till efterföljande fotografier, markera [ Bifoga copyrightinformation ], tryck på 2 och bekräfta att en bock ( M ) visas i den intilliggande kryssrutan. Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta; upphovsrättsinformation kommer att bifogas alla efterföljande fotografier.

Upphovsrättsinformation
  • För att förhindra obehörig användning av artistens eller upphovsrättsinnehavarens namn, se till att [ Bifoga copyrightinformation ] inte är valt innan du lånar ut eller överför kameran till en annan person. Du måste också se till att artist- och copyrightfälten är tomma.

  • Nikon tar inget ansvar för eventuella skador eller tvister som uppstår till följd av användningen av alternativet [ Copyright information ] .

Foto info

Upphovsrättsinformation ingår i fotograferingsdata som visas i bildinformationsdisplayen.