Använd den här posten för att finjustera exponeringsvärdet som valts av kameran; exponeringen kan finjusteras separat för varje mätmetod. Exponeringen kan justeras uppåt för ljusare exponeringar eller ner för mörkare exponeringar i intervallet +1 till −1 EV i steg om 1 / 6 EV. Standard är 0.

Finjustera exponeringen
  • Oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning b5 [ Finjustera optimal exponering ], visas inte ikonen för exponeringskompensation ( E ). Det enda sättet att avgöra hur mycket exponering som har ändrats är att se mängden i finjusteringsmenyn för anpassad inställning b5.

  • De valda värdena påverkas inte av återställningar med två knappar.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film