Fotografier tagna med hög ISO-känslighet kan bearbetas för att minska "brus" (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar).

Alternativ

Beskrivning

[ Hög ]

Minska bruset i bilder tagna med alla ISO-känsligheter. Ju högre känslighet, desto större effekt. Välj mängden brusreducering som utförs från [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].

[ Normal ]

[ Låg ]

[ Av ]

Brusreducering utförs endast vid behov. Mängden brusreducering som utförs är alltid lägre än när [ Låg ] är valt.