Minska "brus" (ljusa fläckar eller dimma) i bilder tagna med långa slutartider.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Minska bruset i bilder tagna med en slutartid som är längre än 1 s.

[ Av ]

Brusreducering med lång exponering inaktiverad.

  • Brusreducering med lång exponering utförs efter att bilden har tagits. Under bearbetningen kommer " l m " att blinka i kontrollpanelen och i sökaren. Bilder kan inte tas förrän displayen slutar blinka. Tiden som krävs för att bearbeta bilder efter fotografering fördubblas ungefär.

Brusreducering med lång exponering

Om kameran stängs av innan bearbetningen är klar kommer bilden att sparas men brusreducering kommer inte att utföras.