Bilder sparas med filnamn som består av "DSC_" följt av ett fyrsiffrigt nummer och en förlängning med tre bokstäver. [ Filnamn ] används för att välja tre bokstäver för att ersätta " DSC "-delen av filnamnet. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ) .

Filnamn
 • Filnamn har formen "DSC_nnnn.xxx". nnnn är ett nummer från 0001 till 9999. xxx är ett av följande tillägg, tilldelat enligt de alternativ som valts för bildkvalitet och filtyp:

  • NEF : NEF ( RAW ) foton

  • JPG: JPEG (fina, normala eller grundläggande) foton

  • MOV: MOV-filmer

  • MP4: MP4-filmer

  • NDF: Damm av referensdata

 • Bilder skapade med [ Adobe RGB ] vald för [ Färgrymd ] har filnamn av formen "_DSCnnnn.xxx".

 • I varje fotopar som tagits med bildkvalitetsinställningarna NEF ( RAW )+ JPEG , har NEF och JPEG bilderna samma filnamn men olika filnamnstillägg.