Vinjettkontroll minskar "vinjettering" – en minskning av ljusstyrkan i kanterna på ett fotografi – med en mängd som varierar från objektiv till objektiv. Dess effekter är mest märkbara vid maximal bländare. Vinjettkontroll gäller endast fotografier tagna med G-, E- och D-objektiv (exklusive PC-objektiv).

Alternativ

Beskrivning

e

[ Hög ]

Välj mängden vinjettkontroll som utförs från (i ordning från hög till låg) [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].

g

[ Normal ]

f

[ Låg ]

[ Av ]

Vinjettkontroll inaktiverad.

Vinjettkontroll
  • Vinjettkontroll gäller inte för:

    • Bilder tagna med alternativet [ Multipelexponering ] i fototagningsmenyn

    • Filmer

  • Beroende på scenen, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv kan JPEG bilder uppvisa "brus" (dimma) eller överbearbetning vid kanten av ramen som introducerar variationer i perifer ljusstyrka. Dessutom kan det hända att anpassade bildkontroller och förinställda bildkontroller som har ändrats från standardinställningarna inte ger önskad effekt. Ta testbilder och se resultaten i monitorn.