Изберете слота, в който да се записват филми, когато се поставят две карти с памет.

  • Менюто показва времето, налично за всяка карта.

  • Записът завършва автоматично, когато на текущата карта не остане време.