Διαγραφή πολλών εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαγραφή πολλών εικόνων" ( Διαγραφή πολλαπλών εικόνων ).

Επιλογή

Περιγραφή

Q

[ Επιλεγμένες φωτογραφίες ]

Διαγραφή επιλεγμένων εικόνων.

d

[ Υποψήφιοι για διαγραφή ]

Διαγραφή εικόνων με βαθμολογία d (υποψήφια για διαγραφή).

i

[ Φωτογραφίες γυρισμένες σε επιλεγμένες ημερομηνίες ]

Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε επιλεγμένες ημερομηνίες.

R

[ Όλες οι εικόνες ]

Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες στο φάκελο που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Φάκελος αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

  • Εάν έχουν τοποθετηθεί δύο κάρτες μνήμης, μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα από την οποία θα διαγραφούν οι φωτογραφίες.