Επιλέξτε εάν η φωτογραφία που εμφανίζεται αμέσως μετά τη λήψη μιας ριπής λήψεων σε συνεχή λειτουργία είναι η πρώτη ή η τελευταία λήψη στη ριπή.

  • Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο όταν έχει επιλεγεί το [ Off ] για το [ Picture Review ] στο μενού αναπαραγωγής.

1

Πιο πρόσφατα πλάνα (έκρηξη)

2

Εμφανίζεται εάν έχει επιλεγεί το [ First picture in Burst ]

3

Εμφανίζεται εάν έχει επιλεγεί το [ Last picture in burst ]