Όταν έχει επιλεγεί το [ ON ], οι φωτογραφίες "υψηλές" (με προσανατολισμό σε πορτραίτο) θα περιστρέφονται αυτόματα για εμφάνιση κατά την αναπαραγωγή.

Προσοχή: Περιστρέψτε ψηλά

Οι φωτογραφίες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης εικόνας ακόμα και όταν έχει επιλεγεί το [ ON ] για το [ Rotate tall ].