Kies de items die worden vermeld in het i -menu dat wordt weergegeven wanneer de i -knop wordt ingedrukt in de fotomodus.

  • Markeer een positie in het i -menu, druk op J en selecteer het gewenste item.

  • De volgende items kunnen aan het i -menu worden toegewezen.

Keuze

0

n

[ Opnamemenubank ]

Opnamemenu Bank

j

[ Selecteer bank met aangepaste instellingen ]

Bank aangepaste instellingen

J

[ Kies afbeeldingsgebied ]

Instellingen voor beeldgebied aanpassen

8

[ Beeldkwaliteit ]

Beeldkwaliteit aanpassen

o

[ Afbeeldingsgrootte ]

Een afbeeldingsgrootte kiezen

N

[ Geheugenkaartinfo bekijken ]

Geheugenkaartinfo bekijken

E

[ Belichtingscompensatie ]

Belichtingscompensatie

9

[ ISO gevoeligheid instellingen ]

ISO-gevoeligheid

m

[ Witbalans ]

Witbalans

h

[ Beeldregeling instellen ]

Beeldbediening

p

[ Kleurruimte ]

Kleur ruimte

y

[ Actieve D-Lighting ]

Actieve D-Lighting

q

[ NR bij lange sluitertijd ]

Lange sluitertijd NR

r

[ NR bij hoge ISO ]

Hoge ISO NR

w

[ Meting ]

Meting

c

[ Flitsmodus ]

Flitsmodi

Y

[ Flitscompensatie ]

Flitscompensatie

q

[ Draadloze opties/flitsmodus ]

Flitsfotografie op afstand

m

[ Groepsflitsopties ]

Groepsflits , Groepsflits

r

[ Testflits ]

Radio AWL , Optische AWL

s

[ Flash-info ]

Flitsfotografie op afstand

t

[ Info radiografische flitser ]

Radio AWL

s

[ Scherpstelmodus ]

Focus modus

7

[ AF-veldstand/onderw. detectie ]

AF-veldstand

u

[ Trillingsreductie ]

Trillingsreductie

t

[ Automatische bracketing ]

Automatische bracketing

$

[ Meervoudige belichting ]

Meervoudige belichting

2

[ HDR-overlay ]

HDR-overlay

7

[ Intervaltimeropname ]

Intervaltimeropnamen

8

[ Time-lapse-video ]

Time-lapse-video

9

[ Opname met focusverschuiving ]

Opname met focusverschuiving

F

[ Focus volgen met lock-on ]

a3: Focus volgen met Lock-On

L

[ Stille modus ]

Stille modus

w

[ Aangepaste bedieningselementen (opnamen) ]

f2: Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken)

m

[ Weergavemodus (foto Lv) ]

d9: weergavemodus (foto Lv)

z

[ Zoomweergave in gesplitst scherm ]

Zoom op gesplitst scherm

W

[ Focus peaking ]

a13: Focuspiek

3

[ Helderheid monitor/zoeker ]

Monitorhelderheid , zoekerhelderheid

u

[ Vliegtuigmodus ]

Vliegtuigmodus

v

[ Warme displaykleuren ]

d11: warme weergavekleuren

Geheugenkaartinfo bekijken

Bekijk de sleuf die momenteel is geselecteerd als bestemming voor nieuwe foto's en de opties die worden gebruikt om foto's op te nemen wanneer er twee geheugenkaarten zijn geplaatst. Deze optie kan worden gebruikt om de geselecteerde optie te bekijken, maar niet om te wijzigen.

  • De opties die worden gebruikt om foto's op te nemen wanneer er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, kunnen worden geselecteerd met [ Rol gespeeld door kaart in sleuf 2 ] in het foto-opnamemenu.

Zoom op gesplitst scherm

Als [ Zoom op gesplitst scherm ] is toegewezen aan het i -menu, kunt u [ Zoom op gesplitst scherm ] selecteren om tegelijkertijd in te zoomen op twee gebieden die horizontaal zijn uitgelijnd maar zich in verschillende delen van het frame bevinden (zoom in gesplitst scherm) ). De locaties van de gebieden worden aangegeven door de twee kaders ( r ) in het navigatievenster in de rechterbenedenhoek van het scherm.

  • Door gelijktijdig in te zoomen op twee ver van elkaar gescheiden maar horizontaal uitgelijnde delen van het frame, wordt het gemakkelijker om afbeeldingen van gebouwen of andere brede objecten waterpas te maken.

  • Gebruik de X en W ( Q ) knoppen om in en uit te zoomen.

  • Druk op 4 of 2 om het geselecteerde gebied naar links of rechts te bladeren. Gebruik de J knop om tussen de twee gebieden te schakelen.

  • Druk op 1 of 3 om beide gebieden tegelijkertijd omhoog of omlaag te bladeren.

  • Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp in het midden van het geselecteerde gebied.

  • Druk op de i -knop om de zoomweergave op gesplitst scherm af te sluiten.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video