Kies de items in het i menu dat wordt weergegeven wanneer de i knop wordt ingedrukt in de fotomodus.

  • Markeer een positie in het i menu, druk op J en selecteer het gewenste item.

  • De volgende items kunnen aan het i menu worden toegewezen.

Keuze

0

n

[ Opnamemenubank ]

Opnamemenubank

j

[ Selecteer bank met aangepaste instellingen ]

Aangepaste instellingenbank

J

[ Kies afbeeldingsgebied ]

Beeldveldinstellingen aanpassen

8

[ Beeldkwaliteit ]

Beeldkwaliteit aanpassen

o

[ Afbeeldingsgrootte ]

Een afbeeldingsformaat kiezen

N

[ Geheugenkaartinfo bekijken ]

Geheugenkaartinfo bekijken

E

[ Belichtingscompensatie ]

Belichtingscompensatie

9

[ ISO-gevoeligheidsinstellingen ]

ISO-gevoeligheid

m

[ Witbalans ]

Witbalans

h

[ Beeldregeling instellen ]

Beeldbediening

p

[ Kleurruimte ]

Kleur ruimte

y

[ Actieve D-Lighting ]

Actieve D-Lighting

q

[ NR lange belichtingstijd ]

NR lange belichtingstijd

r

[ Hoge ISO-ruisonderdrukking ]

Hoge ISO-ruisonderdrukking

w

[ Meting ]

Meting

c

[ Flitsmodus ]

Flash-modi

Y

[ Flitscompensatie ]

Flitscompensatie

q

[ Draadloze opties/flitsmodus ]

Flitsfotografie op afstand

m

[ Groepsflitsopties ]

Groepsflits , Groepsflits

r

[ Proefflits ]

Radio AWL , Optische AWL

s

[ Flash-info ]

Flitsfotografie op afstand

t

[ Info flitser op afstand ]

Radio AWL

s

[ Focusmodus ]

Focus modus

7

[ AF-veldstand/onderw. detectie ]

AF-veldmodus

u

[ Trillingsreductie ]

Trillingsreductie

t

[ Automatische bracketing ]

Automatische bracketing

$

[ Meervoudige belichting ]

Meervoudige belichting

2

[ HDR-overlay ]

HDR-overlay

7

[ Intervalopnamen ]

Intervaltimeropnamen

8

[ Time-lapse-video ]

Timelapse-video

9

[ Scherpstelling verschuiven ]

Focus Shift-opnamen

F

[ Focus volgen met vergrendeling ]

a3: Focus volgen met vergrendeling

L

[ Stille modus ]

Stille modus

Y

[ C30/C120 opties ]

d4: C30/C120-opties

w

[ Aangepaste bediening (opname) ]

f2: Aangepaste bediening (opnamen)

m

[ Bekijkmodus (foto Lv) ]

d9: weergavemodus (foto Lv)

z

[ Zoomweergave op gesplitst scherm ]

Zoomweergave op gesplitst scherm

W

[ Focuspeaking ]

a13: Focus-peaking

3

[ Helderheid monitor/zoeker ]

Monitorhelderheid , zoekerhelderheid

u

[ Vliegtuigmodus ]

Vliegtuigmodus

v

[ Warme weergavekleuren ]

d11: warme weergavekleuren

Geheugenkaartinfo bekijken

Bekijk de momenteel geselecteerde sleuf als bestemming voor nieuwe foto's en de opties die worden gebruikt om foto's op te nemen wanneer er twee geheugenkaarten zijn geplaatst. Deze optie kan worden gebruikt om de geselecteerde optie te bekijken, maar niet om deze te wijzigen.

  • De opties die worden gebruikt om foto's te maken wanneer er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, kunnen worden geselecteerd met behulp van [ Rol gespeeld door kaart in sleuf 2 ] in het foto-opnamemenu.

Zoomweergave op gesplitst scherm

Als [ Zoomweergave op gesplitst scherm ] is toegewezen aan het i menu, kunt u [ Zoomweergave op gesplitst scherm ] selecteren om tegelijkertijd in te zoomen op twee gebieden die horizontaal zijn uitgelijnd maar zich in verschillende delen van het beeld bevinden (zoomweergave op gesplitst scherm). ). De locaties van de gebieden worden aangegeven door de twee kaders ( r ) in het navigatievenster in de rechterbenedenhoek van het scherm.

  • Door gelijktijdig in te zoomen op twee sterk van elkaar gescheiden maar horizontaal uitgelijnde delen van het frame, wordt het gemakkelijker om afbeeldingen van gebouwen of andere brede objecten waterpas te zetten.

  • Gebruik de knoppen X en W ( Q ) om in en uit te zoomen.

  • Druk op 4 of 2 om het geselecteerde gebied naar links of rechts te scrollen. Gebruik de J knop om tussen de twee gebieden te wisselen.

  • Druk op 1 of 3 om beide gebieden gelijktijdig omhoog of omlaag te scrollen.

  • Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp in het midden van het geselecteerde gebied.

  • Druk op de i knop om zoomweergave op gesplitst scherm af te sluiten.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video