Menu-opties voor foto-opname en video-opname worden opgeslagen in een van de vier banken (banken "A" tot en met "D") die kunnen worden geselecteerd met [ Opnamemenubank ]. Met de uitzonderingen die hieronder worden vermeld, worden wijzigingen aan instellingen die zijn gemaakt terwijl één bank is geselecteerd, niet toegepast op de overige banken.

 • Wijzigingen in de volgende instellingen van het foto-opnamemenu zijn van toepassing op alle banken:

  • [ Uitgebreide menubanken ]

  • [ Witbalans ] voorinstellingen

  • [ Meervoudige belichting ]

  • [ Intervaltimeropname ]

  • [ Time-lapse-video ]

  • [ Opname met focusverschuiving ]

 • Wijzigingen in de volgende instellingen voor het video-opnamemenu zijn ook van toepassing op alle banken:

  • [ Uitgebreide menubanken ]

 • Opnamemenubanken kunnen ook worden bewerkt via het item [ Opnamemenubank ] in het video-opnamemenu. Wijzigingen in het foto-opnamemenu zijn van toepassing in het video-opnamemenu en vice versa .

Opnamemenu Banken

Het bedieningspaneel toont de huidige menubank (“A”, “B”, “C” of “D”).

Hernoemen van opnamemenubanken

Een beschrijvend bijschrift kan worden toegevoegd aan de banknaam (“A”, “B”, “C” of “D”) door de bank te markeren, op 2 te drukken en [ Naam wijzigen ] te selecteren. Bijschriften kunnen maximaal 20 tekens lang zijn.

Banken van opnamemenu's kopiëren

Om een kopie van een opnamemenubank te maken, markeert u de bank, drukt u op 2 , selecteert u [ Kopiëren ] en kiest u een bestemming voor de kopie.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de standaardinstellingen herstellen voor een geselecteerde opnamemenubank. Markeer hiervoor de bank en druk op O ( Q ); er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Markeer [ Ja ] en druk op J om de standaardinstellingen voor de geselecteerde bank te herstellen.

 • Banken van opnamemenu's kunnen niet worden gereset terwijl een meervoudige belichting aan de gang is.

 • [ Opslagmap ] en [ Beheer Picture Control ] worden niet gereset.