O tym dokumencie

Symbolika

W niniejszym dokumencie zastosowano następujące symbole. Użyj ich, aby znaleźć potrzebne informacje.

D

Ta ikona oznacza uwagi, informacje, które należy przeczytać przed użyciem tego produktu.

A

Ta ikona oznacza wskazówki, dodatkowe informacje, które mogą okazać się pomocne podczas korzystania z tego produktu.

0

Ta ikona oznacza odniesienia do innych sekcji w tym dokumencie.

Konwencje

  • Ten aparat wykorzystuje karty pamięci CFexpress (typ B) i XQD. Karty pamięci wszystkich typów są określane w tym dokumencie jako „karty pamięci”. Tam, gdzie konieczne jest rozróżnienie między różnymi typami, można użyć terminów „karta pamięci CFexpress” i „karta pamięci XQD”.

  • W niniejszym dokumencie ładowarki akumulatorów są określane jako „ładowarki akumulatorów” lub „ładowarki”.

  • W niniejszym dokumencie wyświetlanie na monitorze aparatu iw wizjerze podczas fotografowania jest określane jako „ekran fotografowania”. W większości przypadków ilustracje przedstawiają monitor.

  • W niniejszym dokumencie smartfony i tablety są określane jako „urządzenia inteligentne”.

  • W niniejszym dokumencie termin „ustawienia domyślne” jest używany w odniesieniu do ustawień obowiązujących w momencie dostawy. W wyjaśnieniach w tym dokumencie założono, że używane są ustawienia domyślne.