Gdy kamery są połączone z siecią za pomocą opcji [ Połącz z innymi kamerami ] w menu sieci, zegary wszystkich kamer w aktualnie podłączonej grupie można ustawić na godzinę i datę zgłaszane przez kamerę główną. Synchronizacja dotyczy wszystkich opcji w menu ustawień [ Strefa czasowa i data ].

 1. Podłącz kamery do sieci za pomocą opcji [ Połącz z innymi kamerami ] > [ Ustawienia sieci ] w menu sieci.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Zsynchronizowane zwalnianie” ( Zsynchronizowane zwalnianie ).

 2. W aparacie głównym wybierz [ Połącz z innymi kamerami ], a następnie podświetl [ Synchronizuj datę i godzinę ] i naciśnij 2 .
  • Zostaną wyświetlone ustawienia zegara aparatu głównego.

  • Funkcja [ Synchronizuj datę i godzinę ] nie jest dostępna w zdalnych kamerach.

  • Opcja [ Synchronizuj datę i godzinę ] nie będzie dostępna, jeśli żadna kamera nie jest podłączona do sieci.

 3. Naciśnij J .

  • Zegary w kamerach zdalnych zostaną ustawione na datę i godzinę zgłoszone przez kamerę główną.

  • Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony komunikat.

  • Naciśnij ponownie J , aby powrócić do ekranu [ Połącz z innymi kamerami ].