Zmieniono nazwę pozycji [ Obróć pionowe ] w menu odtwarzania na [ Autoobracanie zdjęć ]. Po wybraniu opcji [ ON ] wyświetlacze na monitorze iw wizjerze będą się obracać, dopasowując się do orientacji aparatu podczas odtwarzania.

  • Gdy wybrano [ ON ] dla [ Autom.obrót wyśw. informacji ] w menu ustawień, ikony na ekranie odtwarzania również będą się obracać, dopasowując się do orientacji aparatu.

  • Kiedy aparat jest trzymany w orientacji pionowej, przyciski 1 i 3 przejmują funkcje, które normalnie pełnią przyciski 4 i 2 , podczas gdy przyciski 4 i 2 przejmują role normalnie odgrywane przez przyciski 1 i 3 .