Pozycja [ Obróć wysokość ] w menu odtwarzania została zmieniona na [ Autoobracanie zdjęć ]. Po wybraniu opcji [ ] wyświetlacz na monitorze iw wizjerze będzie się obracać zgodnie z orientacją aparatu podczas odtwarzania.

  • Gdy w menu ustawień wybrano opcję [ .] dla opcji [ Autom. obrót wyśw. informacji ], ikony na ekranie odtwarzania również zostaną obrócone zgodnie z orientacją aparatu.