Aby wyświetlić menu sieciowe, wybierz zakładkę F w menu kamery.

Menu sieciowe zawiera następujące pozycje:

Przedmiot

0

[ Tryb samolotowy ]

Tryb samolotowy

[ Przewodowa sieć LAN ]

Przewodowa sieć LAN

[ Połącz z urządzeniem inteligentnym ]

Połącz z inteligentnym urządzeniem

[ Połącz z komputerem ]

Połącz się z komputerem

[ Połącz z serwerem FTP ]

Połącz się z serwerem FTP

[ Połącz z innymi kamerami ]

Połącz się z innymi aparatami

[ USB ]

USB

[ Rozpocznij przez LAN ]

Zacznij przez LAN

[ Pasmo częstotliwości routera ]

Pasmo częstotliwości routera

[ adres MAC ]

Adres MAC

Zobacz też

„Ustawienia domyślne menu sieci” ( Ustawienia domyślne menu sieci )