Aparat można podłączyć do komputera lub serwera FTP przy użyciu dowolnej z poniższych metod.

Komputery: Łączenie przez USB

Połącz aparat i komputer przez USB i użyj NX Studio, aby przesłać zdjęcia do komputera ( Komputery: Podłączanie przez USB ).

  • Aparatem można także sterować zdalnie za pomocą programu Camera Control Pro 2 (dostępnego osobno) lub bezpłatnego oprogramowania NX Tether.

Komputery: Łączenie przez Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN

Połącz się z komputerem przez Ethernet lub za pomocą wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN aparatu. Zdjęcia można przesyłać do komputera lub zdalnie sterować aparatem przez sieć za pomocą programu Camera Control Pro 2 (dostępnego osobno) lub bezpłatnego interfejsu NX Tether ( Komputery: łączenie przez sieć Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN ).

Serwery FTP: Łączenie przez Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN

Prześlij zdjęcia na serwer FTP przez Ethernet lub za pomocą wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN aparatu ( Serwery FTP: połączenie przez Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN ).

Nie możesz się połączyć?

Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z komputerem lub serwerem FTP, spróbuj:

  • wyłączenie i ponowne włączenie aparatu,

  • sprawdzenie ustawień bezprzewodowych na komputerze lub serwerze FTP, lub

  • ponowne uruchomienie komputera lub serwera FTP.

Błędy bezprzewodowej sieci LAN i Ethernet

Aby uzyskać informacje na temat błędów związanych z siecią bezprzewodową lub Ethernet, zobacz „Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bezprzewodową siecią LAN i Ethernet” ( Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bezprzewodową siecią LAN i Ethernet ).