[ Resetuj za pomocą pilota ] został dodany do opcji dostępnych dla [ Kod czasowy ] > [ Pochodzenie kodu czasowego] w menu nagrywania wideo ( Kod czasowy ). Umożliwia to zresetowanie kodu czasowego przez naciśnięcie spustu migawki na opcjonalnym bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania WR‑T10 sparowanym z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania WR-R11a lub WR‑R10 podłączonym do aparatu.

  • Wybranie opcji [ Resetuj za pomocą pilota ] powoduje wyświetlenie okna dialogowego resetowania kodu czasowego. Naciśnij spust migawki na WR‑T10, aby zresetować kod czasowy.

  • Połączenie jednego pilota WR‑T10 z wieloma bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania WR-R11a/WR‑R10 umożliwia zresetowanie kodów czasowych wielu aparatów za pomocą jednego naciśnięcia spustu migawki pilota WR‑T10. Dzięki temu można zsynchronizować kody czasowe dla wielu kamer, co ułatwia edycję.

Wyświetlacz resetowania kodu czasowego

Naciśnięcie spustu migawki aparatu do końca, gdy wyświetlane jest okno dialogowe resetowania kodu czasowego, powoduje zresetowanie kodu czasowego. Żadne zdjęcie nie zostanie zrobione.