Do opcji dostępnych dla opcji [ Kod czasowy ] > [ Pochodzenie kodu czasowego ] w menu nagrywania wideo ( Kod czasowy ) dodano opcję [Zresetuj za pomocą pilota ]. Umożliwia to zresetowanie kodu czasowego przez naciśnięcie spustu migawki na opcjonalnym bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania WR‑T10 sparowanym z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania WR‑R11a lub WR‑R10 podłączonym do aparatu.

  • Wybranie opcji [ Resetuj za pomocą pilota ] powoduje wyświetlenie okna dialogowego resetowania kodu czasowego. Naciśnij spust migawki na WR‑T10, aby zresetować kod czasowy.

  • Parowanie jednego pilota WR-T10 z wieloma bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania WR-R11a/WR-R10 umożliwia równoczesne resetowanie kodów czasowych dla wielu aparatów jednym naciśnięciem spustu migawki pilota WR-T10. W ten sposób można synchronizować kody czasowe dla wielu kamer, co ułatwia edycję.

Ekran resetowania kodu czasowego

Naciśnięcie spustu migawki aparatu do końca, gdy wyświetlane jest okno dialogowe resetowania kodu czasowego, powoduje zresetowanie kodu czasowego. Żadne zdjęcie nie zostanie zrobione.