[ Opóźnienie automatycznego przywracania typu A ] zostało dodane do opcji ustawienia osobistego d14 [ Wskaźnik czasu zwolnienia ], a menu zostało zreorganizowane.

Przedmiot

Opis

[ Typ wskaźnika ]

Wybierz, jak wyświetlacz reaguje na zwolnienie migawki.

  • [ Typ A ]: Wyświetlacz gaśnie po zwolnieniu migawki. Ułatwia to śledzenie obiektu podczas ujęć panoramicznych.

  • [ Typ B ]: Po zwolnieniu migawki na górze, na dole i po bokach ramki pojawiają się ramki.

  • [ Typ C ]: Po zwolnieniu migawki po bokach ramki pojawiają się ramki.

  • [ Wył .]: Wskaźnik czasu zwolnienia nie jest wyświetlany po zwolnieniu migawki.

[ Opóźnienie automatycznego przywracania typu A ]

Wybierz czas otwarcia migawki, przy którym aparat przełącza się na [ Typ A ], gdy opcja inna niż [ Typ A ] jest wybrana dla [ Typ wskaźnika ].

  • Ta opcja działa w trybach S i M .

  • Gdy zdjęcia są robione z czasem otwarcia migawki równym lub niższym od wartości wybranej dla [ Opóźnienie autoprzywracania typu A ], wyświetlacz stanie się ciemny, co oznacza, że migawka została zwolniona.

  • Ekran [ Typ A ] ułatwia śledzenie obiektu podczas panoramowania.