Tryb monitora [ Nadaj priorytet wizjerowi ] ( przycisk trybu monitora i czujnik oka ) został zastąpiony trybem [ Nadaj priorytet wizjerowi (1) ] i [ Nadaj priorytet wizjerowi (2) ].

  • W trybie [ Priorytet wizjera (1) ] wizjer włącza się tylko wtedy, gdy przez niego patrzysz. To zachowanie jest identyczne jak w przypadku opcji [ Priorytet wizjera ] w oprogramowaniu sprzętowym „C” aparatu w wersji 1. xx .

  • W trybie [ Priorytet wizjera (2) ] wizjer włączy się zarówno podczas patrzenia przez niego, jak i na kilka sekund po włączeniu aparatu, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub naciśnięciu przycisku AF-ON prasowany. To zachowanie jest identyczne jak w przypadku opcji [ Priorytet wizjera ] w oprogramowaniu sprzętowym „C” aparatu w wersji 2. xx .

  • Opcja [ Priorytet wizjera ] dla [ Ogranicz wybór trybu monitora ] w menu ustawień została również zastąpiona opcjami [ Priorytet wizjera (1) ] i [ Priorytet wizjera (2) ].