Tryb monitora [ Priorytet wizjera ] ( przycisk trybu monitora i czujnik oka ) został zastąpiony przez [ Priorytet wizjera (1) ] i [ Priorytet wizjera (2) ].

  • W trybie [ Priorytet wizjera (1) ] wizjer włącza się tylko wtedy, gdy patrzysz przez niego. To zachowanie jest identyczne jak w przypadku [ Nadaj priorytet wizjerowi ] w aparacie „C” w wersji oprogramowania sprzętowego 1. xx .

  • W trybie [ Priorytet wizjera (2) ] wizjer włączy się zarówno po patrzeniu przez niego, jak i na kilka sekund po włączeniu aparatu, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub naciśnięciu przycisku AF-ON . prasowany. To zachowanie jest identyczne jak w przypadku opcji [ Priorytet wizjera ] w oprogramowaniu sprzętowym aparatu „C” w wersji 2. xx .

  • Opcja [ Nadaj priorytet wizjerowi ] dla [ Ogranicz wybór trybu monitora ] w menu ustawień została również zastąpiona opcjami [ Nadaj priorytet wizjerowi (1) ] i [ Nadaj priorytet wizjerowi (2) ].