Strona informacji o zdjęciu [ Podstawowe dane fotografowania ] ( Podstawowe dane fotografowania ) pokazuje teraz również temperaturę barwową zmierzoną przez aparat dla zdjęć zrobionych przy użyciu balansu bieli [ Preset manual ]. Można to wykorzystać jako odniesienie podczas wybierania wartości dla K [ Wybierz temperaturę barwową ].