Możesz rozwiązać wszelkie problemy z aparatem, wykonując poniższe czynności. Sprawdź tę listę przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

KROK 1

Sprawdź listę typowych problemów.

Typowe problemy i rozwiązania są wymienione w następujących sekcjach:

KROK 2

Wyłącz aparat i wyjmij baterię, a następnie odczekaj około minuty, włóż ponownie baterię i włącz aparat.

Po wykonaniu zdjęcia aparat może nadal zapisywać dane na karcie pamięci. Odczekaj co najmniej minutę przed wyjęciem baterii.

KROK 3

Przeszukuj witryny firmy Nikon.

  • Aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej i odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź witrynę internetową dla swojego kraju lub regionu (Uczenie się przez całe życie ).

  • Aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe aparatu, odwiedź:
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

KROK 4

Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Przywracanie ustawień domyślnych
  • W zależności od bieżących ustawień niektóre pozycje menu i inne funkcje mogą być niedostępne. Aby uzyskać dostęp do elementów menu, które są wyszarzone lub funkcji, które są niedostępne w inny sposób, spróbuj przywrócić ustawienia domyślne za pomocą elementu [ Resetuj wszystkie ustawienia ] w menu ustawień.

  • Należy jednak pamiętać, że profile sieci bezprzewodowej, informacje o prawach autorskich i inne wpisy wygenerowane przez użytkowników również zostaną zresetowane. Po zresetowaniu ustawień nie można przywrócić.