[ Obszar ważony centralnie ] został dodany do opcji wyświetlania fotografowania dostępnych w ustawieniach osobistych d18 [ Ekran fotografowania na monitorze niestandardowym ] i d19 [ Ekran fotografowania w wizjerze niestandardowym ].

  • Włączenie ( M ) tej opcji dodaje okrąg o średnicy 8 lub 12 mm na środku ekranu fotografowania za każdym razem, gdy [ Pomiar centralnie ważony ] jest wybrane dla [ Pomiar ] w menu fotografowania lub nagrywania wideo.

  • Rozmiar okręgu różni się w zależności od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b5 [ Obszar centralnie ważony ]. Okrąg nie jest wyświetlany, gdy wybrana jest opcja [ Średnia ].