Do opcji wyświetlania fotografowania dostępnych w ustawieniach osobistych d18 [ Własne wyświetlanie fotografowania na monitorze ] i d19 [ Własne wyświetlanie fotografowania w wizjerze ] dodano opcję [ Obszar centralnie ważony ].

  • Włączenie ( M ) tej opcji powoduje dodanie okręgu o średnicy 8 lub 12 mm na środku ekranu fotografowania za każdym razem, gdy opcja [ Pomiar centralnie ważony ] jest wybrana dla opcji [ Pomiar ] w menu fotografowania.

  • Rozmiar okręgu różni się w zależności od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b5 [ Obszar centralnie ważony ]. Okrąg nie jest wyświetlany po wybraniu opcji [ Średnia ].