• Aparat może być używany z obiektywami z mocowaniem Z. Więcej informacji na temat obiektywów można znaleźć w dokumentacji obiektywu dostępnej w Centrum pobierania firmy Nikon.

 • Obiektywem ogólnie używanym w tym dokumencie w celach ilustracyjnych jest NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S.

 • Uważaj, aby do aparatu nie dostał się kurz.

 • Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed założeniem obiektywu.

  • Zdejmij pokrywkę korpusu aparatu ( q , w ) i tylną pokrywkę obiektywu ( e , r ).

  • Dopasuj oznaczenia mocowania na aparacie ( t ) i obiektywie ( y ). Nie dotykaj czujnika obrazu ani styków obiektywu.

  • Obróć obiektyw zgodnie z ilustracją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu ( u ).

 • Zdejmij przednią pokrywkę obiektywu przed robieniem zdjęć.

Obiektywy z mocowaniem F
 • Przed użyciem obiektywów z mocowaniem F ( adaptery mocowania ) do aparatu należy podłączyć adapter mocowania FTZ II lub FTZ (dostępny osobno).

 • Próba zamocowania obiektywów z mocowaniem F bezpośrednio do aparatu może spowodować uszkodzenie obiektywu lub przetwornika obrazu.

Zdejmowanie soczewek

 • Po wyłączeniu aparatu naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu ( q ), jednocześnie obracając obiektyw we wskazanym kierunku ( w ).

 • Po zdjęciu obiektywu załóż z powrotem dekielki obiektywu i dekiel korpusu aparatu.